Duszpasterze

Proboszcz: o. Tadeusz Szyjka CMF

proboszcz

Wikariusz: o. Andrej Andrejczenko